Czy za korzystanie z Brainly trzeba płacić?

Brainly w swojej podstawowej wersji jest i zawsze będzie stroną darmową. Chcemy, żeby wymiana wiedzy i wzajemna pomoc w nauce była dostępna dla wszystkich, to nie powinno nic kosztować! Dodatkowe funkcjonalności są płatne. Informacje o nich znajdziesz w artykule Brainly Plus - najczęściej zadawane pytania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 16
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie