Obserwuj

W jaki sposób Brainly zabezpiecza moje dane osobowe?

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Tymi środkami są m.in. kontrola dostępu do danych osobowych, kontrola przetwarzania danych osobowych, anonimizowanie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Brainly, którzy mają obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy. Ponadto, Brainly wdrożyło odpowiednią politykę ochrony danych osobowych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie