Obserwuj

Czy mam prawo do przenoszenia danych osobowych?

Tak. Każda osoba, zgodnie z art. 20 RODO ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że każda osoba ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyła Brainly. Każda osoba może przesłać te dane innemu administratorowi. Można również wnosić, aby Brainly przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie