Obserwuj

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Brainly sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/6, 31 – 158 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000354511, NIP 7010215208, REGON 142128951, kapitał zakładowy 58.600 zł.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie