Obserwuj

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych użytkowników Brainly oraz osób korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkowników takie jak login, czy treść zadanych na Brainly pytań lub udzielonych odpowiedzi są widoczne dla innych użytkowników Brainly. Ponadto, w przypadku dodania avatara z ze swoim wizerunkiem (zdjęciem) zdjęcie to będzie widoczne dla innych użytkowników Brainly. Dane te mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, a tym samym mogą być dostępne również dla osób, które nie są użytkownikami Brainly.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie