Obserwuj

Co to jest profilowanie i po co jest prowadzone?

Profilowanie to dostosowywanie treści i zawartości Serwisu oraz ofert do zainteresowań i preferencji danego użytkownika. Profilowanie dokonywane jest automatycznie, jednak pozostaje pod kontrolą człowieka.

 

Brainly informuje, że profilowanie użytkowników ma na celu poprawienie jakości usług dostarczanych użytkownikowi. Do profilowania Brainly wykorzystuje dane o aktywnościach, zainteresowaniach i preferencjach użytkownika w Serwisie oraz na innych stronach internetowych. Do profilowania Brainly wykorzystuje również informacje i dane o dodanych przez Użytkownika treściach w Serwisie, zamieszczonych komentarzach, polubieniach treści dostępnych w Serwisach i na innych stronach internetowych oraz na podstawie innych aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te są przetwarzane przez specjalny algorytm. Brainly informuje, że na profilowanie, które wywiera wobec użytkowników skutki prawne niezbędna jest zgoda. Cofnięcie zgody na profilowanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie